EMİN PİLİÇ ÜRETİM SAN VE TİC LTD. ŞTİ

Kalite ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için gıda güvenliği yönetim sistemi  gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek  Faaliyetlerimizi yasal gerekliliklere uygun olarak sürdürmek  insan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğinin ve kalitesinin korunmasını sağlamak Çevre ve insana saygılı ,  Müşteri Memnuniyetini Ön planda tutan Tüm süreçlerimizi müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek Teknolojik gelişmeler paralelinde eğitimli ve bilinçli çalışanlarla, üretimlerimizin hijyenik koşullarda, yasalara,  insan sağlığına uygun olarak üretmek ve sunmak Firma Politikamızdır.